Анкета

Организация на учебния процес в епидемиологична обстановка - мнението на родителите

Попълни анкетата

 

НВО 4 клас

БЕЛ - 29 май 2023г., начало 10,00 часа

Математика - 30 май 2023г., начало 10,00 часа

 

НВО 7 клас

БЕЛ - 13 юни 2023г., начало 09,00 часа

Математика - 16 юни 2023г., начало 09,00 часа

Чужд език /по желание на ученик/ - 14 юни 2023г., начало 09,00 часа

 

Полезни връзки

 

Календар

 

Новини

 

Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за усхех"

Дейности по проект "Подкрепа за успех" за учебната 2019-2020г.

Сформирани са две групи за допълнително обучение по Български език и литература:

  • група за допълнително обучение по БЕЛ /ІІ и ІІІ клас/ с ръководител Дияна Топалова
  • група за допълнително обучение по БЕЛ /V клас/ с ръководител Лютфи Мустафов