Анкета

Организация на учебния процес в епидемиологична обстановка - мнението на родителите

Попълни анкетата

 

НВО 4 клас

Български език и литература - 27 май 2020г., начало 10,00 часа

Математика - 28 май 2020г., начало 10,00 часа

 

НВО 7 клас

Български език  и литература - 09 юни 2020г., начало 09,00 часа

Математика - 11 юни 2020г., начало 09,00 часа

Чужд език / по желание на ученика/- 17 юни 2020г., начало 09,00 часа

 

Полезни връзки

 

Календар

 

Новини

 

Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за усхех"

Дейности по проект "Подкрепа за успех" за учебната 2019-2020г.

Сформирани са две групи за допълнително обучение по Български език и литература:

  • група за допълнително обучение по БЕЛ /ІІ и ІІІ клас/ с ръководител Дияна Топалова
  • група за допълнително обучение по БЕЛ /V клас/ с ръководител Лютфи Мустафов