Анкета

Организация на учебния процес в епидемиологична обстановка - мнението на родителите

Попълни анкетата

 

НВО 4 клас

БЕЛ - 29 май 2023г., начало 10,00 часа

Математика - 30 май 2023г., начало 10,00 часа

 

НВО 7 клас

БЕЛ - 13 юни 2023г., начало 09,00 часа

Математика - 16 юни 2023г., начало 09,00 часа

Чужд език /по желание на ученик/ - 14 юни 2023г., начало 09,00 часа

 

Полезни връзки

 

Календар

 

Новини

 

Нормативни документи

2022/2023

Годишен план за дейността на училище

Мерки за повишаване на качеството на образованието

Правилник за дейността на училище

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Стратегия за развитие на училище

Училищен учебен план 1 клас

Училищен учебен план 2 клас

Училищен учебен план 4 клас

Училищен учебен план 5 клас

Училищен учебен план 6 клас

Училищен учебен план 7 клас

 

 

2021/2022

Годишен план за дейността на училище

Мерки за повишаване на качеството на образованието

Правилник за дейността на училище

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Стратегия за развитие на училище

Училищен учебен план 1 клас

Училищен учебен план 3 клас

Училищен учебен план 4 клас

Училищен учебен план 5 клас

Училищен учебен план 6 клас

Училищен учебен план 7 клас

 

Архив

Годишен план за учебната 2019-2020г.

Училищни учебни планове за 2019-2020г.

Програма за равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи.

Правилник за дейността на училището за учебна 2019-2020г.

Организация на учебния ден за учебната 2019-2020г.