Анкета

Организация на учебния процес в епидемиологична обстановка - мнението на родителите

Попълни анкетата

 

НВО 4 клас

БЕЛ - 29 май 2023г., начало 10,00 часа

Математика - 30 май 2023г., начало 10,00 часа

 

НВО 7 клас

БЕЛ - 13 юни 2023г., начало 09,00 часа

Математика - 16 юни 2023г., начало 09,00 часа

Чужд език /по желание на ученик/ - 14 юни 2023г., начало 09,00 часа

 

Полезни връзки

 

Календар

 

Новини

 

Графици

2022/2023

График дежурни учители

График за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация

График консултации

График на класни работи за 1 срок

График на контролни работи за 1 срок

График по Безопасност на движение по пътищата

График спортни дейности

Организация на учебния ден

Седмично разписание за първи учебен срок на учебната 2022-2023 г.

Училищен спортен календар

 

2021/2022

График дежурни учители

График за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация

График за контролни и класни работи

График консултации

График спортни дейности

Организация на учебния ден

Седмично разписание

 

Архив

График на часовете за провеждане на дистанционно обучение с учениците 16.03.-29.03.20г.

График за дистанционно обучение за 16.03.2020г

Заповед и график за провеждане на дейности на 28.10.2019г. за ОУ "Йордан Йовков", с. Скалак.