Анкета

Организация на учебния процес в епидемиологична обстановка - мнението на родителите

Попълни анкетата

 

НВО 4 клас

БЕЛ - 29 май 2023г., начало 10,00 часа

Математика - 30 май 2023г., начало 10,00 часа

 

НВО 7 клас

БЕЛ - 13 юни 2023г., начало 09,00 часа

Математика - 16 юни 2023г., начало 09,00 часа

Чужд език /по желание на ученик/ - 14 юни 2023г., начало 09,00 часа

 

Полезни връзки

 

Календар

 

Новини

 

"Твоят час"

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. 
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 2

 

Основно училище "ЙОРДАН ЙОВКОВ", с. Скалак, общ. Руен, обл. Бургас

  • Група за извънкласни дейности за преодоляване на обучителни затруднения "В чудния свят на приказките"- участват учениците от ІІ клас
  • Група за извънкласни дейности за занимания по интереси "Музикална приказка- народни танци, мажоретки, диско танци" - участват учениците от ІІІ,ІV,V,VІ клас

 

Електронна платформа на проект "Твоят час"