Анкета

Организация на учебния процес в епидемиологична обстановка - мнението на родителите

Попълни анкетата

 

НВО 4 клас

Български език и литература - 27 май 2020г., начало 10,00 часа

Математика - 28 май 2020г., начало 10,00 часа

 

НВО 7 клас

Български език  и литература - 09 юни 2020г., начало 09,00 часа

Математика - 11 юни 2020г., начало 09,00 часа

Чужд език / по желание на ученика/- 17 юни 2020г., начало 09,00 часа

 

Полезни връзки

 

Календар

 

Новини

 

Персонал

Ръководен екип:

Минка Радостинова Кърмаджиева – Директор

 

Педагогически персонал:

Начален етап:

Илиана  Братанова Чакърова – старши учител в  начален етап

Дияна Миладинова  Топалова- старши учител в  начален етап

 

Прогимназиален етап:

Жулиета Трендафилова Карачобанова -   Маринова – старши  учител по Биология и Химия

Лютфи Арифов  Мустафов – старши учител по БЕЛ, АЕ

Селиме Адем  Якуб –  учител по Математика