Анкета

Организация на учебния процес в епидемиологична обстановка - мнението на родителите

Попълни анкетата

 

НВО 4 клас

БЕЛ - 29 май 2023г., начало 10,00 часа

Математика - 30 май 2023г., начало 10,00 часа

 

НВО 7 клас

БЕЛ - 13 юни 2023г., начало 09,00 часа

Математика - 16 юни 2023г., начало 09,00 часа

Чужд език /по желание на ученик/ - 14 юни 2023г., начало 09,00 часа

 

Полезни връзки

 

Календар

 

Новини

 

Прием 2016-2017

РЕД  И  СРОКОВЕ   ЗА  ПРИЕМ  НА  УЧЕНИЦИ  В  ПЪРВИ КЛАС ЗА 2016/2017 УЧЕБНА ГОДИНА

Приемат се деца, подлежащи на задължително обучение - родени през 2009 г. За родените преди 2009 год. родителите представят документ за отлагане.

  • Подаване на заявления за записване - от 30  МАЙ 2016 г.
  • Записване на ученици за първи клас  - от 30 МАЙ до 30 ЮНИ 2016 г.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

1. Заявление за записване (по образец на училището).

2. Копие от акта за раждане на детето (представяне на оригинала за сравняване).

3. Удостоверение за завършена подготвителна група.

4. Декларация от родител за случаите, в които детето не е посещавало подготвителна група

5. Декларация от родителите/по образец/ за съгласие за съхраняване и обработване на  личните им данни  и тези на детето им съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни.