Анкета

Организация на учебния процес в епидемиологична обстановка - мнението на родителите

Попълни анкетата

 

НВО 4 клас

Български език и литература - 27 май 2020г., начало 10,00 часа

Математика - 28 май 2020г., начало 10,00 часа

 

НВО 7 клас

Български език  и литература - 09 юни 2020г., начало 09,00 часа

Математика - 11 юни 2020г., начало 09,00 часа

Чужд език / по желание на ученика/- 17 юни 2020г., начало 09,00 часа

 

Полезни връзки

 

Календар

 

Новини

 

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

Дейности по проект Образование за утрешния ден" за учебната 2019/2020г.  

Сформирата е група "Моето дигитално пространство" с ръководител Дияна Топалова. Участват ученици от трети, четвърти и пети клас.